Zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych lub użytkowych 

 
 

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU
mieszkalnego lub użytkowego

Do wniosku należy dołączyć:

1) Oświadczenie zawierające charakterystykę lokalu, jego położenie, określenie wyposażenia technicznego oraz rzut kondygnacji budynku z oznaczeniem lokalu potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz posiadającego zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego –, oświadczenie wg załącznika
2) Potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wypełnione i skompletowane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy wejściu głównym.

Dokumenty do pobrania:

 
Liczba odwiedzin : 1147
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2009-12-28 10:12:24
Czas publikacji: 2016-01-21 14:29:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych