Wyniki otwartego konkursu ofert 

 

Oława, 11.01.2017 r.

OKZ.524.4.2016

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2017 w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota w zł

1

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Arawashi

Powiatowa Liga Karate II edycja

7 000,00

2

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych

35 500,00

3

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

32 500,00

4

Ludowy Klub Piłki Ręcznej  „Moto-Jelcz Oława”

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w „HANDBALL ACADEMY” oraz udział drużyn w rozgrywkach Ligowych w Piłkę Ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej

28 000,00

5

Klub Sportowy „Moto-Jelcz Oława”

Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży

7 000,00

Kwota przeznaczona na realizację zadania:  110 000 zł


2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

  • rehabilitacja ruchowa,
  • poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii

następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota w zł

6

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Pomoc psychologiczna szansą na poprawę jakości życia

2 000,00

7

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Krok ku lepszej przyszłości – rehabilitacja ruchowa dla dzieci niepełnosprawnych”

30 000,00

8

Fundacja „Pomaluj mi świat”

Centrum wzmacniania rodzin

18 000,00

9

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

15.000,00

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 65 000 zł


3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  • poradnictwo i terapia rodzinna,
  • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego

następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota w zł

10

Fundacja „Pomaluj mi świat”

Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie

52.396,00

11

Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia”

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

25.000,00

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 77 396 zł

 

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

 
Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 09:57:46
Czas publikacji: 2017-01-12 09:58:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych