Komunikat 

 

K O M U N I K A T
Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie
z dnia 10 września 2018 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

Powiatowa Komisja Wyborcza w Oławie
podaje do  publicznej wiadomości 
następujące informacje

I. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie:

Przewodnicząca

Anna Ostrowska

Zastępca Przewodniczącego

Aneta Słabicka

Członkowie:

Monika Juzyszyn
Rafał Kopacz
Jolanta Olejniczenko
Barbara Rodziewicz
Maciej Trembecki
Agata Tukaj-Kruk
Eugeniusz Walków
Krystyna Zdrenka

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie:

Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, budynek A, pok. 12, tel. 71  301 15 54 – czynny w godzinach dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej.

II. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie, w celu  przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Oławskiego:

1) 11 września 2018 r. – od 14:00 do 15:30
2) 12 września 2018 r. – od 14:00 do 17:00
3) 13 września 2018 r. – od 13:00 do 16:00
4) 14 września 2018 r. – od 10:00 do 12:00  i od 18:00 do 20:00
5) 15 września 2018 r. – od 9:00  do 12:00
6) 17 września 2018 r. – od 15:00 do 24:00

Przewodnicząca
Powiatowej Komisji Wyborczej
Anna Ostrowska

Do pobrania:

 
 
Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-09-11 09:12:21
Czas publikacji: 2018-09-11 09:12:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych