Informacja 

 

Oława, dnia 20 listopada 2018 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, została utworzona inicjalna baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), o której mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1) Ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).

Wyżej wymienione bazy danych zostały utworzone w wyniku realizacji zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Bazy danych są aktualizowane na bieżąco i nie ma już utrudnień w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Do pobrania:

 
 
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-11-20 14:48:40
Czas publikacji: 2018-11-20 14:48:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-20 00:00:00