Wersja archiwalna

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie 

 

PZ.110.9.2018.MK

Oława, 06.12.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Bagińska, zamieszkała w Jelczu - Laskowicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Paulina Bagińska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

Do pobrania:

 
 
Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-12-07 07:36:17
Czas publikacji: 2018-12-07 07:36:18
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-13
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00