Informacja o wyniku naboru 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego

wybrana została Pani Monika Barabasz zamieszkała w Zakrzowie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Barabasz  uzyskała wymaganą  liczbę punktów.

Monika Barabasz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

 

Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2018-12-13 14:22:11
Czas publikacji: 2018-12-13 14:26:39
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-14
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-13 00:00:00