Wersja archiwalna

Informacja o wyniku naboru 

 

Oława, dnia 17.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
WICEDYREKTORA
w Domu Pomocy Społecznej w Oławie ul. Lwowska 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani URSZULA ZIAJA zamieszkała w Oławie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Ziaja spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownicze - urzędnicze – Wicedyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.
Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe dają szanse prawidłowego i skutecznego realizowania zadań określonych dla stanowiska pracy.
Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Oławie
Joanna Kruk-Gręziak

 
 
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-12-18 10:57:54
Czas publikacji: 2018-12-18 10:57:54
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-20
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-18 00:00:00