Dotacje na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii 

 

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2019 roku rusza kolejna edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, umożliwiającego uzyskanie dotacji na zakup i montaż instalacji przyjaznych dla środowiska. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych
na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie można składać w terminie
do 31 marca 2019 r.

Dofinansowane mogą być wyłącznie instalacje zlokalizowane w powiecie oławskim, obejmujące:

 • instalacje solarne,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompy ciepła.

Według przyjętych założeń, dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje będą udzielane w wysokości nie przekraczającej 30 % całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji, nie większej jednak niż:

 • 3 000 złotych - w przypadku instalacji solarnej,
 • 5 000 złotych - w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
 • 7 000 złotych - w przypadku kotła na biomasę,
 • 9 000 złotych - w przypadku pompy ciepła.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 31 marca 2019 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • dokonać zakupu i montażu instalacji objętej dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów zakupu i montażu instalacji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych. Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Do głównych celów programu należą: poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska
oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Wzory wniosków i załączników do pobrania poniżej.

 
 
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2019-01-02 11:38:32
Czas publikacji: 2019-01-02 11:38:33
Data przeniesienia do archiwum: 2019-04-15
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-02 00:00:00