Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów, budynków i lokali 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

pok. 115,  I p. tel. 71 301 15 64

Wymagane dokumenty:

wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. (art. 35 Kpa).

Podstawa prawna:

Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Do pobrania:

 wniosek_o_zmianę_egib.pdf

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1551
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2010-02-19 10:56:50
Czas publikacji: 2019-02-21 14:23:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-21