Rejestrowanie umowy dzierżawy 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Oława - pok. 113, I p. tel. 71 301 15 51

Miasto Oława - pok. 114, I p. tel. 71 301 15 51

Gmina Domaniów - pok. 106, I p. tel. 71 301 15 06

Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice - pok. 107, I p. tel. 71 301 15 17

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • umowa dzierżawy.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. (art. 35 Kpa).

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).

Do pobrania:

wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1212
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2010-02-19 10:48:36
Czas publikacji: 2019-02-21 14:34:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-21