Koordynacja dokumentacji projektowej. 

 

Miejsce składania wniosków:

  • pok. 105 na 1 piętrze u Pana Rafała Troski
  • na biurze podawczym starostwa

Do projektów zagospodarowania terenu, należy dołączać współrzędne punktów w układzie 2000/6,
format pliku:

  • .dxf z projektem
  • .txt ze współrzędnymi punktów załamania projektowanej sieci.

Pliki należy przesyłać na adres mailowy: koordynacja-projekty@starostwo.olawa.pl przed lub po złożeniu wniosku. Opcjonalnie może być płyta CD dostarczona z dokumentacją.

Przypominam także, że z uwagi na konieczność zawiadomienia przedstawicieli i koordynatorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, na naradzie rozpatrywane są wnioski złożone najpóźniej 2 dni robocze przed planowaną naradą. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrzone będą na kolejnej naradzie.

Wnioski niekompletne, nie uzupełnione w ciągu 7 dni od wezwania, również nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zwracam uwagę na przekazywanie map z projektami na aktualnym podkładzie mapowym (mapa przyjęta do PZGiK), na którym są podpisy oraz pieczęcie wykonawcy mapy - geodety uprawnionego i właściciela firmy.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku na naradę jest wniesienie opłaty przed jej rozpoczęciem.

Do pobrania:

 
 

Liczba odwiedzin : 1215
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-08 13:04:06
Czas publikacji: 2019-01-15 11:50:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-08