Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku naboru

Starosta Oławski informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko Pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia wybrana została Pani Agata Świętach zamieszkała w Oławie

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-09-24 10:26:39
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

Zarząd Powiatu w Oławie informuje, że w wyniku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Oławie do zatrudnienia wybrana została Pani Joanna Kruk-Gręziak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

 W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Joanna Kruk-Greziak uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Pani Joanna Kruk-Gręziak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-09-11 12:03:14
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Ewelina Harasymowicz, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Harasymowicz spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Sepcjalisty – doradcy ds. osób niepełnosprawych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-09-05 10:30:45
Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) znajomość przepisów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz z ustawy o pracownikach samorządowych,
g) wysoka kultura osobista, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność i samodzielność, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

2. Wymagania dodatkowe:

a) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym,
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
c) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych.

2018-08-27 11:20:14
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01