Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Oława, 17.01.2018 r.

PZ.110.5.2017.MK

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Aleksandra Ciochoń, zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Ciochoń spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna została oceniona pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2018-01-22 07:44:36
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Oława, dnia 5 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora w Wydziale Komunikacji

wybrana została Pani Karolina Głowacka zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Karolina Głowacka uzyskała wysoką liczbę punktów.
Karolina Głowacka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

2018-01-22 07:43:47
OGŁOSZENIE O NABORZE - stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie w wymiarze czasu pracy: 1 etatu

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

i Doradztwa Metodycznego w Oławie

ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela bibliotekarza

w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie w wymiarze czasu pracy: 1 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznastwa,
 • dobra umiejętność obsługi komputera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z wykonywaną pracą,
 • znajomość programu Aleph,
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, życzliwość, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
2018-01-08 14:20:21
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PZ.110.4.2017.MK

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy
Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Oławie, ul. 3 Maja 1

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na dwa stanowiska pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy zastępczej – umowao pracę na zastępstwo, został zakończony.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

 

2018-01-08 14:13:07
Ogłoszenie o naborze - stanowisko opiekuna w mieszkaniu chronionym – praca na ½ etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w mieszkaniu chronionym – praca na ½ etatu

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 I         Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 5. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 7. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

II       Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Mile widziane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 2. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. Wyrozumiałość, cierpliwość,
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 6. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
 7. Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),
 8. Umiejętność interpretacji przepisów,
 9. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
 10. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,
 11. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
 12. Prawo jazdy kat. B.
2018-01-08 14:11:06
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Głównego księgowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach

p.o Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Markowska zamieszkała w Strzelinie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Markowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na tym stanowisku pracy.

 mgr Joanna Bajda

p.o. Dyrektora

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Jelczu - Laskowicach

2017-11-23 12:10:10