Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze

Starosta Oławski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Oławie
Podinspektora  w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność,
  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie: minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
  • znajomość przepisów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa rachunkowości, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa pracownikach samorządowych, KPA, Statut Powiatu Oławskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oławie.
  • obsługa komputera,
  • odpowiedzialność, samodzielność, kultura osobista, dyspozycyjność oraz rzetelność w działaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
  • doświadczenie 2 lata pracy w księgowości lub dziale windykacji należności,
  • obsługa komputera i znajomość programów finansowo – księgowych oraz programu budżetowego JST.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ewidencja i windykacja dochodów Skarbu Państwa, prowadzenie księgowości Skarbu Państwa.

2018-05-11 13:30:04
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Oławie

Oława, 2 maja 2018 r.

Starosta Oławski  informuje, iż unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Oławie  ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Starosta Oławski
/-/ Zdzisław Brezdeń

2018-05-04 23:06:50
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji  i Kartografii – PODGiK

wybrana została Pani Natalia Wolniewicz-Chłopaś zamieszkała w Jordanowie Śląskim.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Natalia Wolniewicz-Chłopaś uzyskała wysoką liczbę punktów. Natalia Wolniewicz-Chłopaś spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-02-27 06:57:02
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na  stanowisko pracy pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne

2017-12-12 07:47:01