Kadra Pedagogiczna 

 
Kadra Pedagogiczna 

Kadra pedagogiczna to doświadczeni psycholodzy, pedagodzy, logopeda, terapeuci z kwalifikacjami do pracy terapeutycznej, diagnostycznej, doradczej.

Nasi pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje w następujących specjalnościach:

  • Terapia pedagogiczna
  • Oligofrenopedagogika
  • Resocjalizacja
  • Promocja zdrowia
  • Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie
  • Doradztwo  zawodowe

Pomagamy dzieciom i młodzieży w osiągnięciu powodzenia szkolnego, w rozwijaniu zainteresowań, wspieraniu talentów, dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych.
Rodzicom i nauczycielom służymy pomocą w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych.
Gwarantujemy życzliwość, dyskrecję, profesjonalną pomoc otwartych na potrzeby klientów i instytucji, wrażliwych pedagogów.

Dążymy do zwiększania efektywności i skuteczności naszych działań, wzbogacania form pomagania, ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności. Zamierzamy skutecznie rozwiązywać problemy naszych klientów i zaspokajać ich oczekiwania.

 

Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-01-10 11:24:31
Czas publikacji: 2005-01-10 11:24:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych