Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

Postanowienie Nr 7/15 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2015r. (287.2 KB)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

2015-04-01 08:04:38
Informacja

Postanowienie Nr 158/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014r. (41.4 KB)
w sprawie obsadzenia mandatu radnego

2014-12-18 14:41:29
Informacja

 Postanowienie Nr 114/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych (1.7 MB)

Postanowienie Nr 145/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego (429.9 KB)

Postanowienie Nr 146/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego (457 KB)

2014-12-10 10:59:21
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w wyborach do Rady Powiatu w Oławie

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 (759.3 KB)

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 (657.3 KB)

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 (673 KB)

2014-11-25 12:15:37
Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Oławie

sprostowanie protokołu z wyborów do Rady Powiatu w Oławie (424.4 KB)

protokół z wyborów do Rady Powiatu w Oławie (424.4 KB)


2014-11-25 12:11:05
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 21 października 2014r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 21 października 2014r.  (365 KB)
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

2014-10-24 13:33:12
Postanowienie Nr 32/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014r.

Postanowienie Nr 32/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014r. (47.9 KB)
w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-10-02 13:33:41
Postanowienie Nr 29/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 wrzesnia 2014r.

Postanowienie Nr 29/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 wrzesnia 2014r. (59.4 KB)
w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-09-30 10:08:19
Postanowienie Nr 27/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 wrzesnia 2014r.

Postanowienie Nr 27/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 wrzesnia 2014r. (54.2 KB)
w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-09-26 13:47:21
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r. (528.5 KB)
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji.

2014-09-26 13:46:05
Uchwała Nr 1/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała Nr 1/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r. (438.6 KB)
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie.

2014-09-26 13:44:45
Uchwała Nr 2/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała Nr 2/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 25 września 2014r. (455 KB)
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie oraz operatorów wprowadzania danych.

2014-09-26 13:34:25
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu. (23.4 KB)

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie. (22.7 KB)

2014-09-25 11:12:55
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-09-03 15:06:24
Obwieszczenie Starosty Oławskiego

Obwieszczenie Starosty Oławskiego z dnia 2 września 2014r. (157.7 KB)
o kręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-09-03 15:02:00
Kodeks Wyborczy

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (1.1 MB)

2014-09-03 14:59:05
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.  (767.3 KB)
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-09-03 14:54:55
Państwowa Komisja Wyborcza informuje

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 6 września 2014 r. w godz. 9.00 - 13.00 pełniony będzie dyżur dla przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
Dyżur będzie pełniony w siedzibie Komisji w Warszawie, ul. Wiejska 10, pok. 304. Tel. 22 695-26-33

2014-09-03 14:53:08
10 20 30 40 50 Wyników