System Zarządzania Jakością PN - EN ISO 9001 

 
  

Starostwo kolejny raz odnowiło certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Starostwo Powiatowe w Oławie po raz kolejny odnowiło certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Urząd już dziesiąty rok pracuje w SZJ, certyfikowanym na zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, który jest potwierdzany corocznie audytem zewnętrznym

Pracownicy urzędu w lutym br. przystąpili do odnowienia certyfikatu, nadanego urzędowi 27 marca 2006. Dotychczas certyfikat odnawiano już dwukrotnie - w latach 2009 i 2012.

Starostwo było oceniane i certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostkę certyfikującą systemy zarządzania UDT-CERT). Zakres certyfikacji obejmuje: wykonywanie zadań własnych powiatu, wykonywanie zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych oraz wykonywanie innych zadań uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Audytorzy oceniali zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm, a także skuteczność w realizacji założo­nych celów, mierzonych wskaź­nikami procesowymi. Sprawdzali, czy wprowadzone w urzędzie standardy zarządzania, wyznaczone normą PN-EN ISO 9001:2009, są stosowane i realizowane zgodnie z zasadą ciągłego doskonale­nia, a proces re­alizacji usług publicznych przebiega prawidłowo.

Wsparcie kierownictwa starostwa, ułatwiające realizację założonych celów, mierzone wskaźnikami procesowymi, pozwoliło na uzyskanie pozytywnej weryfikacji pracy urzędu przez jednostkę certyfikującą. Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT uznał, że Starostwo Powiatowe w Oławie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, co 2 marca br. potwierdził wydając Certyfikat Nr CSJ/744/2015, który jest ważny do 1 marca 2018 roku. - Sprawdziła się idea stworzenia sprawnego i funkcjonalnego urzędu, nastawionego na świadczenie mieszkańcom usług na najwyższym poziomie. Przed dziesięcioma laty tym właśnie kierowały się władze powiatu, przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu w starostwie nowoczesnych, skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania, zgodnych z normą ISO - podkreśla starosta ZdzisławBrezdeń.

Cel wdrażania i utrzymania ISO

ISO to skrót nazwy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization). Jest to międzynarodowa norma, określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji. Główną zasadą SZJ, a zarazem nadrzędnym celem starostwa, jest skuteczna realizacja zadań publicznych, określonych przepisami prawa, zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi klienta oraz stałe doskonalenie i podnoszenie standardów świadczonych usług. Certyfikat ISO jest dowodem zaangażowania pracowników w ciągłą poprawę jakości obsługi klientów starostwa, starającego się sprostać współczesnym wyzwaniom, stawianym administracji samorządowej. Zapewnia stały nadzór nad procedurami realizowanymi w urzędzie oraz podnoszenie ich jakości, co ma zapewnić mieszkańcom stale wysoką jakość obsługi.

System zarządzania jakością wdrożony w starostwie jest gwarancją jakości oferowanych usług. Ma na celu zapewnienie sprawnej i kompetentnej realizacji zadań, "wyjście" w stronę mieszkańców, a także gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o ich potrzebach oraz oczekiwaniach, tak aby - w ramach powierzonych obowiązków - na bieżąco odpowiadać na potrzeby klienta. - Obowiązujący w urzędzie System Zarządzania Jakością, nie jest martwym dokumentem, ale przydatnym narzędziem w codziennej obsłudze klienta. Pomyślnie zakończony audyt, potwierdza, że wdrożony i utrzymany przez kolejne lata SZJ odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO 9001:2009, a zarządzanie w starostwie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia. Czyni to starostwo instytucją przyjazną klientowi, działającą w sposób przejrzysty i przewidywalną w zakresie jakości pracy oraz usług - podsumowuje starosta Zdzisław Brezdeń. - Dziękuję wszystkim pracownikom za przygotowanie do audytu i wspólną pracę mającą na celu utrzymanie i doskonalenie SZJ ISO. W szczególności podziękowania kieruję do pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz zespołu wewnętrznych audytorów ISO. 

Liczba odwiedzin : 2815
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2006-03-30 13:48:46
Czas publikacji: 2006-03-30 13:48:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych