Starostwo Powiatowe w Oławie 

 


 

 Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
Fax. 301 15 62
E-mail:
info@starostwo.olawa.pl
www: http://www.starostwo.olawa.pl


  GODZINY PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W OŁAWIE:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - od 7.30 do 15.30,
- środy - od 7.30 do 17.00,
- piątki - od 7.30 do 14.00

OBSŁUGA KLIENTÓW:

 

Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego:

- poniedziałek, wtorek - od 8.00 do 15.00,
- środa - od 8.00 do 16.30,
- czwartek - od 8.00 do 15.00,
- piątek - od 8.00 do 13:30
- przerwa codziennie - od 11.45 do 12.00

 

Wydział Architektury i Budownictwa

- wtorki, czwartki - od 7.30 do 15.30,
- środy - od 7.30 do 17.00,
- piątki - od 7.30 do 14.00

 


Wydział Komunikacji
- poniedziałki, wtorki - od 8.00 do 15.00*,
- środy - od 8.00 do 16.45*,
- czwartki - od 8.30 do 15.00*,
- piątki - od 8.00 do 13.30*,
* - z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba do rejestracji
pojazdów będzie przyjęta najpóźniej 30 minut przed wyżej określoną godziną

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- poniedziałki, wtorki, czwartki - od 7.45 do 15.00,
- środy - od 7.45 do 16.45
- piątki - od 7.45 do 13:30

 DYŻURY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
I
PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW PACJENTA


Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pełnomocnik ds. Pacjenta Barbara Wojtasik przyjmuje interesantów w Starostwie Powiatowym w Oławie
w pokoju nr 108 (I piętro), tel. 71-301-15-08

 * w poniedziałki: od godz. 9.00 do 15.30;

* we wtorki (drugi, czwarty i piąty w miesiącu): od godz. 9.00 do 15.30;

* w środy: od godz. 9.30 do 17.00;

* w piątki: od godz. 9.00 do 14.00.

Rzecznik pełni także dyżury:

* w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach,
przy ulicy Witosa 46, w godz. od 8.15 do 15.00; tel. 71-318-43-76

* e-mail: barbara.wojtasik@starostwo.olawa.pl

 


 

 TELEFONY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W OŁAWIE

Sekretariat Starostwa

tel. 0 71 301 15 43

fax 0 71 301 15 62

Biuro Obsługi Klienta

tel. 0 71 301 15 66

Wydział Organizacyjny

tel. 0 71 301 15 41

Wydział Architektury I Budownictwa

tel. 0 71 301 15 31

tel. 0 71 301 15 32

tel. 0 71 301 15 34

Wydział Finansowy

tel, 0 71 301 15 21

tel. 0 71 301 15 28

tel. 0 71 301 15 36

tel. 0 71 301 15 67

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 0 71 301 15 33

tel. 0 71 301 15 39

tel. 0 71 301 15 35

tel. 0 71 301 15 69

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

tel. 0 71 301 15 29

Wydział Geodezji i Kartografii - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej

tel. 0 71 301 15 59

tel. 0 71 301 15 60

tel. 0 71 301 15 61

tel. 0 71 301 15 63

tel. 0 71 301 15 51

tel. 0 71 301 15 30

Wydział Komunikacji

0 71 301 15 56

Wydział Komunikacji - Rejestracja

tel. 0 71 301 15 37

tel. 0 71 301 15 44

Wydział Komunikacji - Prawo jazdy

tel. 0 71 301 15 18

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 0 71 301 15 26

tel. 0 71 301 15 25

tel. 0 71 301 15 57

tel. 0 71 301 15 72

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu I Zdrowia

tel. 0 71 301 15 49

tel. 0 71 301 15 53

tel. 0 71 301 15 68

Biuro Rady Powiatu

tel. o 71 301 15 40

Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej

tel. 0 71 301 15 46

Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. 0 71 301 15 58

Radca Prawny

tel. 0 71 301 15 42

Rzecznik Praw Konsumenta

tel. 0 71 301 15 08

Samodzielne Stanowisko Ds. Kontroli

tel. 0 71 301 15 55

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

tel. 0 71 301 15 52

Pełnomocnik Ds. Informacji Niejawnych

tel. 0 71 301 15 58

Samodzielne Stanowisko Ds. Bezpieczeństwa I Higieny Pracy

tel. 0 603 127 445

_001_3195.jpg

 


 

Liczba odwiedzin : 20580
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2008-10-17 13:06:00
Czas publikacji: 2016-03-11 13:41:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych