Wydział Organizacyjny 

 


 

 

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
55-200 Oława ul. 3 Maja 1
Zadania wydziałuNaczelnik wydziału
  - Grażyna Borodzicz
pok. 312, III p. tel. 0 71 301 15 41

Sekretariat
pok. 200, II p. tel. 0 71 301 15 22

Irena Gajewska
Agata Świętach

Biuro Obsługi Klienta
tel. 0 71 301 15 66

Tomasz Siłka
Katarzyna Brzuchacz

 


Wydział Organizacyjny realizuje zadania określone w następujących przepisach prawa:

- ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,

- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,

- ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2744
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Kloczkowski
Czas wytworzenia: 2008-10-17 14:22:00
Czas publikacji: 2018-11-22 11:26:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-20