Prawo 

 
  

STATUS PRAWNY

Dom jest samorządowa jednostką budżetową powiatu oławskiego.
Nazwa Domu brzmi, ",Dom Pomocy Spolecznej",.
Siedziba Domu znajduje się w Oławie, przy u. Lwowskiej 6.

Dom Pomocy Spolecznej zwany dalej ",Domem", działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz.962 z dnia 27 sierpnia 2012r),
  • Zarządzenia nr 158 Wojewody Wrocławskiego z dnia 17 października 1991 w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Oławie (z późniejszymi zmianami: Zarządzenia nr 5 Wojewody Wrocławskiego z 18 stycznia 1995r., Zarządzenia nr 135 Wojewody Wrocławskiego z dnia 9 lipca 1998r.),
  • decyzja Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 3 grudnia 1999r. znak SSZ.I.0812/1/99 w sprawie wydania ezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Lwowskiej 6 i wpisania Domu Pomocy Spolecznej do Wojewódzkiego rejestru pod nr: DKR/DPS/001,
  • Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 173/2000 Zarzadu Powiatu z dnia 21 grudnia 2000r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie,
  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVII/283/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006r.


Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych.

 

Liczba odwiedzin : 593
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-07-18 13:06:40
Czas publikacji: 2003-07-18 13:06:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych