Wydział Ochrony Środowiska 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
55-200 Oława ul. 3 Maja 1
e-mail: wos@starostwo.olawa.pl
Pokój 419, 421, 422
ΙV piętro
Zadania wydziału

 


Piotr Łuciw - NACZELNIK Wydziału Ochrony Środowiska
pokój 408b IV p. TEL. (71) 301 15 26

Jadwiga Łukasiewicz - NSPEKTOR ds. Ochrony Środowiska
pokój 408a IV p. TEL. (71) 301 15 25

Aneta Słabicka - GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Ochrony Środowiska
pokój 408c IV p. TEL. (71) 301 15 72Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania określone w następujących przepisach prawa:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 • ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


 

Liczba odwiedzin : 5346
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-05-04 08:43:48
Czas publikacji: 2019-01-28 07:48:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-01-28