Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 
Starostwo Powiatowe w Oławie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Pokój 308, 309, 310 ΙΙI piętro
Zadania wydziału

 


KATARZYNA REGIEC – Naczelnik Wydziału
pokój 311 III p. TEL. 0 71 301 15 69

AGNIESZKA BRZEZIŃSKA
 – Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 309 III p. TEL. 0 71 301 15 35

ADELINA GŁADYSZEWSKA – Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III p. TEL. 0 71 301 15 39

RAFAŁ KOPACZ – Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 309 III p. TEL. 0 71 301 15 35

MAŁGORZATA KOZINA - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III p. TEL. 0 71 301 15 39

EWA ŁABIENIEC - Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 310 III p. TEL. 0 71 301 15 19

KATARZYNA ŁABOWSKA - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
pokój 310 III p. TEL. 0 71 301 15 19Oddział gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania określone w następujących przepisach prawa:


Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 19 lipca 2005r. - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. - o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. - o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. - ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 19 października 1991r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. - o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ustawa z dnia 24 lutego 1989r. - zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. - o księgach wieczystych i hipotece.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.

Ustawa z dnia17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 12 marca 1958r. - o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

Dekret z dnia 18 kwietnia 1955r. - o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dekret z dnia 6 września 1951r. - o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.

Dekret z dnia 8 marca 1946r. - o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dekret z dnia 6 września 1946r. - o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 


 

Liczba odwiedzin : 4519
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-05-29 13:57:00
Czas publikacji: 2019-01-28 07:43:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-20