Wiadomości o powiecie 

 

Wiadomości o powiecie 

Na terenie powiatu istnieje wiele niedużych rezerwatów przyrody (Kaniogóra, Łacha-Jelcz, Zwierzyniec, Grodziska Ryczyńskie), gdzie można spotkać liczne ciekawostki florystyczne. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych ze względu na walory przyrodnicze to jedynie 25,4 ha.

Pierwsze wzmianki na piśmie o miejscowościach tworzących powiat oławski sięgają XII w. Oława jest jednym z najstarszych, miast dolnośląskich. Prawa miejskie otrzymała najprawdopodobniej na prawie średzkim w 1234 roku. Godne uwagi są liczne obiekty zabytkowe, szczególnie w Oławie i Oleśnicy Małej. Najbardziej charakterystyczne zabytki powiatu to kościoły, w tym najstarszy usytuowany w Chwalibożycach. W powiecie znajduje się kilka zespołów pałacowo-parkowych m.in. w Oleśnicy Małej i Jakubowicach. W wielu miejscowościach znaleźć można pomniki średniowiecznego prawa, do których zaliczyć można różnego typu krzyże pokutne i pręgierze.

Na terenie powiatu oławskiego (według stanu w dniu 31 XII 2001 roku) zarejestrowane były 5853 podmioty gospodarcze, w tym 97,6% w sektorze prywatnym. Najwięcej jednostek zarejestrowanych było w następujących sekcjach: ",Handel i naprawy", (2043 podmioty), ",Budownictwo", (802), ",Przetwórstwo przemysłowe", (690) oraz ",Obsługa nieruchomości i firm, nauka", (607).

Głównym kierunkiem rozwoju powiatu jest rozwój przemysłu. Szczególnie dogodne warunki dla tego rodzaju działalności występują na terenach miast Oława i Jelcz-Laskowice oraz na terenie byłego lotniska w Stanowicach przekształconego w Gminną Strefę Rozwoju Gospodarczego.

Powiat oławski jest przedmiotem zainteresowania licznych, głównie zagranicznych inwestorów. Inwestują tu z licznych przyczyn, wśród których należy wskazać na: bardzo dogodne położenie (bliskie sąsiedztwo Wrocławia, dostęp do autostrady A-4 oraz do transportu rzecznego i kolejowego), dobrą sieć dróg, przygotowane tereny pod inwestycje, zachęta jest również interesująca i profesjonalna oferta gmin tworzących wspólnotę powiatową.

Do tej pory w powiecie ulokowały się m.in. takie firmy zagraniczne jak: AUTOLIV (producent poduszek i pasów bezpieczeństwa do samochodów), SCA HYGIENE (papierowe artykuły higieniczne), BAHLSEN (chipsy ziemniaczane), DYKA (wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa), w fazie budowy są firmy SAKRET (producent suchych zapraw) oraz RONAL (felgi aluminiowe). Firmy te dały mieszkańcom powiatu ponad 1000 nowych miejsc pracy, a ich plany rozwojowe zakładają dalszy wzrost zatrudnienia.

W południowej części powiatu, a w szczególności w gminie Domaniów dominuje funkcja rolnicza. Powierzchnia użytków rolnych w 2001 roku wynosiła 35360 ha, tj. 67,5% powierzchni powiatu. Wśród użytków rolnych największy obszar zajmowały grunty orne (31738 ha). Walorami tych terenów są m.in.: bardzo żyzne gleby (czarnoziemy), brak obszarów okresowo zalewanych, rozbudowana infrastruktura rolnicza (po byłych PGR-ach) oraz zaplecze obsługujące działalność rolniczą. Na terenie powiatu funkcjonowało 3125 indywidualnych gospodarstw rolnych. Najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa obejmujące od 1,00 do 2,00 ha (27,9%) oraz od 5,01 do 10,00 ha (24,9%). Stosunkowo nieduży odsetek stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha (16,5% łącznej ich liczby).

Tereny powiatu po prawobrzeżnej stronie Odry, czyli gmina Jelcz-Laskowice i częściowo gmina Oława są jednymi z ciekawszych obszarów rekreacyjnych i turystycznych (turystyka piesza i rowerowa) w pobliżu Wrocławia. W powiecie w 2000 roku funkcjonowało 9 obiektów noclegowych turystyki dysponujących 257 miejscami. Łącznie z noclegów w ciągu roku skorzystały 11034 osoby. W miejscowości Bystrzyca w gminie Jelcz-Laskowice zauważa się także obiecujące początki agroturystyki.


 


Liczba odwiedzin : 1127
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2004-03-05 15:24:23
Czas publikacji: 2004-03-05 15:24:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych