Radca Prawny 

 
  

Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy prowadzenie następujących spraw:

1. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach związanych z funkcjonowaniem Starostwa,

2. udział w opracowaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

3. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek Starostwa,

4. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,

5. występowanie przed sądami w sprawach dotyczących zadań Starosty i Powiatu,

6. nadzór prawny nad egzekucją należności Starostwa.


 

Liczba odwiedzin : 1169
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-10-17 14:44:00
Czas publikacji: 2008-10-17 14:44:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych