Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

Barbara Wojtasik
pok. 108, I p.
tel. 0 71 301 15 08
e-mail: barbara.wojtasik@starostwo.olawa.pl

 

DYŻURY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
I
PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW PACJENTA


Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pełnomocnik ds. Pacjenta Barbara Wojtasik przyjmuje interesantów w Starostwie Powiatowym w Oławie
w pokoju nr 108 (I piętro), tel. 71-301-15-08

 * w poniedziałki: od godz. 9.00 do 15.30;

* we wtorki (drugi, czwarty i piąty w miesiącu): od godz. 9.00 do 15.30;

* w środy: od godz. 9.30 do 17.00;

* w piątki: od godz. 9.00 do 14.00.

Rzecznik pełni także dyżury:

* w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach,
przy ulicy Witosa 46, w godz. od 8.15 do 15.00; tel. 71-318-43-76

* e-mail: barbara.wojtasik@starostwo.olawa.plDo podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należą następujące sprawy:

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3. wystąpienie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Uwaga:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oławie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (KPA z dnia 8 czerwca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1257) tzn. zawiera co najmniej wskazane:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy


 

Liczba odwiedzin : 8807
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-20 11:27:35
Czas publikacji: 2017-10-17 07:51:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych