Stanowisko do spraw kontroli 

 


 

Łukasz Chawawko
inspektor
tel. 0 71 301 15 55
pokój 428, IV piętro


Do podstawowych zadań stanowiska do spraw kontroli należą następujące sprawy:

1. prowadzenie kontroli pod kątem legalności, celowości, racjonalności i gospodarności w zakresie gospodarowania środkami materialnymi, finansowymi i wykorzystaniem zasobów ludzkich,

2. prowadzenie kontroli na zlecenie Starosty,

3. badanie i ocena realizacji efektów operacji i procesów gospodarczych,

4. wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu zadań i norm,

5. ujawnianie rezerw, niegospodarności i zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,

6. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości oraz stosowania lub wnioskowania sankcji w stosowaniu do pracowników odpowiedzialnych za ich wystąpienie,

7. w przypadku żądania osób przeprowadzających kontrolę zewnętrzną udzielenie im za zgodą Starosty, pomocy w zakresie przeprowadzanej kontroli,

8. kontrolowanie realizacji zadań przekazanych porozumieniami.

 

 

Liczba odwiedzin : 1122
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-07-16 13:01:00
Czas publikacji: 2018-11-22 11:35:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-21