Działalność 

 
  

Działalnosć merytoryczna - organizacja usługDom Pomocy Społecznej w Oławie, działający od 1 lipca 1994r. do początku swojej działalności starał się wprowadzać nowatorskie rozwiązania organizacyjne, o których z uznaniem wyrażali się zwiedzający w latach 1995-1998 placówkę uczestnicy delegacji reprezentujący instytucje pomocowe z krajów: Francji, Niemiec, Dani, Stanów Zjednoczonych, dokumentując to w kronice domu.
Działania organizacyjne podjęte w latach 1999 - 2002, uwzględniały nowe podejście i zmieniającą się role domu pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej poprzez:

  • realizację programu usług dla mieszkańców przez właściwie dobrane, szanujące prawa i wartości mieszkańca, zespoły pracownicze,
  • realizację efektywnych świadczeń pomocy społecznej charakteryzujących się współpracą DPS-u z podmiotami otoczenia, społecznością lokalną, społecznością innych DPS-ów, zapobiegając w ten sposób procesowi izolacji i marginalizacji własnych mieszkańców.


Dom jako pierwszy w byłym województwie wrocławskim wprowadził nowatorskie rozwiązania organizacyjne w systemie opieki prowadzonej w domach pomocy społecznej tj.:

  • wprowadzenie planów indywidualnej opieki,
  • aktywizacje mieszkańców,
  • rozwój samorządności mieszkańców,
  • zespołową organizację pracy w tym zespołowe rozwiązanie problemów,
  • motywowanie pracowników i kryteria ich oceny,
  • szeroko rozwinięty system szkoleń.


Działania powyższe zostały wysoko ocenione przez zespoły inspekcyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo - SSZ.II.9018/34/200 z dnia 26 lipca 2000r. - kierowane do Starosty Oławskiego).
Z okazji święta pracownika socjalnego w dniu 21 listopada 2000r, Minister Pracy i Polityki Społecznej wyróżnił tut. Dom - za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej, przekazując list gratulacyjny na ręce przedstawicieli Domu zaproszonych na uroczystość wręczenia.
W roku 2001 doskonalono system opieki i usług świadczonych mieszkańcom. Zmodyfikowano dokumentację dot. planów indywidualnej opieki, w sposób pozwalający utrwalić kompleksowy przebieg realizacji przyjętych przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy działań w ramach programu indywidualnej opieki.
Doskonalenie systemu opieki i świadczonych usług odbywa się przez zespołowe działanie pracowników działu opieki, pracujących w trzech zespołach, które samodzielnie wyłaniają lidera zespołu, współpracując z pracownikami socjalnymi, terapeutami zajęciowymi, rehabilitantami i pracownikiem k.o.
W ramach działających zespołów odbywa się ustalanie celów i sposobów ich realizacji, wyzwalanie inicjatywy, współpracy, reagowanie na zmieniające się sytuacje w czasie pracy, gotowość do wzajemnej pomocy w ramach zespołu organizacyjnego, zwiększona odpowiedzialność za mienie Domu, racjonalna i oszczędna gospodarka materiałami i środkami w obszarze działania zespołu, podział określonej kwoty premiowej zespołowo śród członków danego zespołu.
Określone przez zespoły terapeutyczno-opiekuńcze poziomy profilu aktywności mieszkańca są kształtowane przy współudziale specjalistycznych pracowników: - terapeutów zajęciowych, rehabilitantów, instruktora k.o.

 

Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-07-21 08:57:21
Czas publikacji: 2003-07-21 08:57:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych