Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

procedura zgłaszania pracy geodezyjnej przez Internet - kliknij tutaj

  • pokój 122, I piętro, tel. 71 301 15 60.

Wymagane dokumenty:

  • zdalnie: zgłoszenie prac w formie elektronicznej przesłane poprzez Portal Geodety systemu WebEWID,
  • tradycyjnie: zgłoszenie pracy w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach.

Opłaty:

Według cennika stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Czas załatwienia sprawy:

W terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, PODGiK uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne.

PODGiK po otrzymaniu zgłoszenia, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Podstawa prawna:

  • Art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz  przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

Do pobrania:

 

 

Liczba odwiedzin : 2512
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Beń
Czas wytworzenia: 2010-02-19 10:58:30
Czas publikacji: 2019-03-18 13:39:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-21