Oferta 

 
Oferta 

Oferujemy:
1. Wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, ocenę jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, struktury osobowości

2. Pomoc we wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości rozwojowych

3. Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w czytaniu i pisaniu

4. Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjne i terapeutyczne:
- terapię logopedyczną
- terapię pedagogiczną
- psychoterapię zaburzeń emocjonalnych

5. Porady, konsultacje, doradztwo w zakresie:
- rozwiązywania problemów wychowawczych
- zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
- wyboru kierunku kształcenia, zawodu, planowania kariery zawodowej
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rodzinie
- pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
- pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej
- pomocy w sytuacjach kryzysowych

6. Bezpłatne badania mowy, słuchu oraz wzroku dla dzieci i młodzieży w ramach programów „,Mówię”,, „,Słyszę”,, „,Widzę”, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.


 

Liczba odwiedzin : 585
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-01-10 11:30:06
Czas publikacji: 2005-01-10 11:30:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych