Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

 
  

Zbigniew Golemo
pok. 429
tel. 0 71 301 15 52


Do podstawowych zadań Pełnomocnika należą następujące sprawy:

1. prowadzenie postępowań sprawdzających,

2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3. zapewnienie ochrony fizycznej informacji niejawnych w Starostwie,

4. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie,

5. okresowa kontrola ewidencji, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych,

6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,

7. nadzór nad kierownikiem kancelarii tajnej.


 

Liczba odwiedzin : 904
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-07-16 13:12:00
Czas publikacji: 2008-07-16 13:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych