Protokoły 

 
 

Na podstawie §46 ust.2 oraz §47 i §48 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) sporządza się i ewidencjonuje protokoły sesji rady powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) według zasad ustalonych przez radę powiatu.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 961
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-05-05 17:48:07
Czas publikacji: 2019-02-10 23:19:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-10