Zamówienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków  

 
 
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
  • wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy:

pok. 121, I p. tel. 71 301 15 61

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (w przypadku zamówienia na dokumenty zawierające dane osobowe).

Opłaty:

Według cennika stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101.).

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. (art. 35 Kpa).

Podstawa prawna:

Art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Do pobrania:

 

 

Liczba odwiedzin : 7040
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Beń
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-08 13:44:45
Czas publikacji: 2019-02-21 14:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-21