Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/173/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Oławie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/174/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019.

Uchwała Nr IV/175/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

2018-12-27 11:08:36
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 r.

Uchwała Nr IV/44/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018 Rady Powiatu Oławskiego nr XXXIX/211/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr IV/45/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Oławskiego nr XXXIX/210/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018 Rady Powiatu Oławskiego nr XXXIX/211/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

2018-02-08 11:57:35
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr IV/313/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Oławie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/314/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2018.

Uchwała Nr IV/315/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

2017-12-28 10:30:33
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017r.

Uchwała Nr IV/8/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Ołąwskiego na rok 2017 nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 28 grudnia 2016r.

 

Uchwała Nr IV/9/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXVII/132/2016 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Ołąwskiego na rok 2017 nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 28 grudnia 2016r.

2017-02-13 08:00:32
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr IV/260/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Oławie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


Uchwała Nr IV/261/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2017.


Uchwała Nr IV/262/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

2017-02-13 07:59:42
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr IV/283/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Oławie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Uchwała Nr IV/284/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2016

 

Uchwała Nr IV/285/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego przestawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

2016-01-20 16:01:59
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/39/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2015 nr IV/15/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 stycznia 2015 roku.

Uchwała Nr IV/40/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr IV/14/2015 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego oraz uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2015 nr IV/15/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 stycznia 2015 roku.

2016-01-20 16:01:46
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014r.

Uchwała Nr IV/293/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014r. (122.3 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Oławie projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/294/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014r. (123.9 KB)
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2015.

Uchwała Nr IV/295/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014r. (128.8 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

2014-12-18 13:35:56
Uchwała Nr IV/25/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014r

Uchwała Nr IV/25/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014r (272.6 KB)
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXVIII/265/2013 Rady Powiatu w Oławie z 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego oraz uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2014 nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu w Oławie z 18 grudnia 2013 roku.


2014-01-30 13:55:50
Uchwała Nr IV/26/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014r

Uchwała Nr IV/26/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014r (285.6 KB)
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2014 nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu w Oławie z 18 grudnia 2013 roku.

2014-01-30 13:52:37