Sprawozdania z wykonania budżetu 

 
 

2018

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał

 

 

2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał

 

2016

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał

 

2015

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał


2014

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał


2013

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - IV kwartał

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - IV kwartał

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - IV kwartał

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał

2012

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2011

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2010

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2009

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2008

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2007

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

2006

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III kwartał
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał
Roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

 

 

Liczba odwiedzin : 1193
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2006-02-07 14:08:28
Czas publikacji: 2018-07-02 10:03:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych