Informacje nieudostępnione 

 
  

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez ,Starostwo Powiatowe w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego ,,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych ,powiatu oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji

 

Liczba odwiedzin : 697
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-05-22 14:45:32
Czas publikacji: 2003-05-22 14:45:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych