Audytor Wewnętrzny 

 
  
Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należą następujące sprawy :

1. badanie systemów zarządzania i kontroli w powiecie, w tym procedur kontroli finansowej pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,

2. czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

3.
ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,

4.
ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,

5.
badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

6.
przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz z wykonania planu audytu

8.
współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

 

Liczba odwiedzin : 990
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2010-02-15 14:23:47
Czas publikacji: 2010-02-15 14:23:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych