Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiecie Oławskim w 2017 roku 

 

aktualizacja na dzień 06.02.2017

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania 
w ujęciu kwartalnym

1

„Rehabilitacja łącznika   autostrady A-4 (węzeł Krajków)z drogą krajową nr 94   poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D  km 0+960 ÷ 4+200” ETAP I

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

5 581 000,00 zł

I kwartał

2

„Usprawnienie połączenia   tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz - Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę   drogi powiatowej nr 1545D w m. Miłoszyce km 0+057 ÷   0+742”  - ETAP I

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 422 000,00 zł

I kwartał

3

Przebudowa mostu kamiennego w ciągu drogi 1561D – m. Niemil

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

950 000,00 zł

II kwartał

4

Ciąg pieszo - rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D dł. 1,0 km

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

III kwartał

5

Przebudowa drogi powiatowej nr 1543 D ulicy Stawowej w Jelczu Laskowicach od ulicy Świerkowej do kąpieliska dł. 650 mb

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

170 000,00 zł

I kwartał

6

Wykonanie remontów dróg powiatowych na terenie   powiatu oławskiego

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

393 000,00 zł

I kwartał

7

Modernizacja budynku biurowo - magazynowego przy ul. Warszawskiej -etap II z przeznaczeniem na archiwum i magazyn przeciwpowodziowy

 roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

I kwartał

8

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz przeniesienie do postaci cyfrowej, analogowej mapy   zasadniczej dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice

usługi

przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

III kwartał

9

Montaż klimatyzacji - ETAP I

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280 000,00 zł

II kwartał

 

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok.pdf

Data: 2017-02-06 10:17:17 Rozmiar: 304.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 935
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Petrykiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Petrykiewicz
Czas wytworzenia: 2017-02-06 10:15:21
Czas publikacji: 2017-02-06 10:26:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak