Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starostwa Powiatowego w Oławie w 2018 roku 

 

 

 


L.p.


Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję


Skan petycji


Przedmiot petycji


Data złożenia petycji


Przewidywany termin załatwienia sprawy


Komórka merytoryczna rozpatrująca petycję


Zasięgane opinie


Informacja

o sposobie załatwienia petycji


1.


Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Petycja


dot. walki o czyste powietrze, ograniczenie smogu


21.08.2018


zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Wydział Architektury i Budownictwa

 

 


2.

 

 

 


Właściciele sklepów zlokalizowanych na terenie dworca PKP w Oławie


Petycja

Wniosek


dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej, na której położone są lokale wnioskodawców petycji


18.05.2018


zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Rada Powiatu w Oławie

 

 
pismo z dnia 11.06.2018r.

pismo z dnia 11.09.2018r.

pismo z dnia 27.09.2018r.

pismo z dnia 16.10.2018r.

Protokół Nr 45/2018

 


Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-09-05 09:43:35
Czas publikacji: 2018-10-17 13:41:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-06-06