Interpelacje i zapytania radnych 

 
 

Interpelacja nr BR.0003.2.2019
w sprawie: konieczności budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 (ul. ks. Kutrowskiego) z drogą powiatową nr 1570 (ul. Lipowa) w Oławie.

 

Interpelacja nr BR.0003.3.2019
w sprawie: wykonania pomiarów jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM 10 na terenie powiatu oławskiego.

 

Zapytanie nr BR.0003.4.2019
w sprawie: przedstawienia harmonogramu planowanych do wykonania w latach 2019-2023 inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2019-02-08 10:18:38
Czas publikacji: 2019-02-08 10:30:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00