Komisje 

 

Komisje

 

Do zadań komisji stałych należy:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw, przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.

Komisja Finansów, Promocji i Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Oławie


 

Liczba odwiedzin : 876
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-07 12:57:13
Czas publikacji: 2018-12-06 12:29:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-12-06