Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121)

 działając z upoważnienia Starosty Oławskiego informuję,

że na wniosek pełnomocnika

 Gminy Oława

Pl. Piłsudskiego 28

55-200 Oława

 złożony  dnia 25 września 2017 r. (uzupełniony w dniu 10 października 2017 r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 wykonanie 15 studni chłonnych na dz. nr 600, 678/2 i 704/45, AM-2 obręb Bystrzyca, oraz odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z odwodnienia ulic Chabrowej i Leśnej w Bystrzycy, gmina Oława.

 Z  operatem wodnoprawnym w przedmiotowej sprawie, opracowanym przez UNI-EKO Zakład Projektowania i Wykonawstwa, strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie przy ul. 3 Maja 1 w pok. 419.

Z up. STAROSTY
/----------/
Piotr Łuciw

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska

 
 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamil Mrówczyński
Czas wytworzenia: 2017-10-11 13:58:22
Czas publikacji: 2017-10-11 13:58:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych