Karta wędkarska 

 
  

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrona Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie (sposób załatwienia sprawy).

1) wydanie karty wędkarskiej
2) odmowa wydania karty wędkarskiej

3. Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o Rybactwie Śródlądowym.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
2) 2 zdjęcia legitymacyjne,
3) dowód zapłaty,

5. Opłata za załatwienie sprawy.

10 zł za wydanie karty wędkarskiej
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie lub na właściwy rachunek bankowy tego organu.

6. Termin załatwienia sprawy.

Karta wydawana jest na miejscu po spełnieniu wymogów.

Do pobrania:


 

Liczba odwiedzin : 1302
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2010-01-25 08:09:21
Czas publikacji: 2010-01-25 08:09:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych