Ustalenie wysokości należnego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. 

 
Ustalenie wysokości należnego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. 

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, III piętro,
pokój nr 308, 309,
tel. 071/ 30 15 39 lub 301 15 35.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w latach ubiegłych z oznaczeniem nieruchomości.
 • Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu lub inne dokumenty świadczące o dokonanym wywłaszczeniu.
 • Postanowienie sądu o stwierdzeniu praw do spadku po zmarłym właścicielu nieruchomości wraz z aktualnymi adresami spadkobierców.
 • Oświadczenie o nie wypłaceniu odszkodowania.
 • Dane adresowe współwłaścicieli wywłaszczonych nieruchomości.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wykaz zmian gruntowych.
 • Odpis księgi wieczystej.
 • Operat szacunkowy.
 • Dokumenty z Archiwum Państwowego ( w razie konieczności).
 • Informacje z właściwego urzędu gminy o wypłacie odszkodowania.
 • Informacja z Sądu o złożeniu kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 k.p.a.

Podstawa prawna:

Art. 128 - 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uwagi:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Liczba odwiedzin : 636
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-12-11 14:00:51
Czas publikacji: 2003-12-11 14:00:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych