Wydanie uprawnienia diagnosty 

 
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie uprawnienia

Załączniki:

  • dokument potwierdzający posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia technicznego
  • dokumenty potwierdzające 2-, 4- lub 8-letnią praktykę zawodową w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów

Termin i sposób załatwienia:

Wydział wydaje uprawnienie w ciągu 7 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi:

  1. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania diagnosty
  2. Uprawnienie nie upoważnia do wykonywania badań technicznych, do czasu wpisania diagnosty w odpowiedniej rubryce rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  3. Okres wymaganej praktyki uzależniony jest od rodzaju wykształcenia i wynosi
  • przy wykształceniu wyższym technicznym o specjalności samochodowej - co najmniej 2 lata
  • przy wykształceniu średnim technicznym o specjalności samochodowej - co najmniej 4 lata
  • jeżeli posiadane wykształcenie techniczne należy do specjalności innej niż samochodowa - praktyka powinna być odpowiednio dwukrotnie dłuższa

Podstawa prawna:

Art.84 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)
 

Liczba odwiedzin : 844
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-05 08:49:05
Czas publikacji: 2017-06-07 13:06:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych