Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym 

 
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki:

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędną do wykonywania codziennych przewozów
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc
 • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

Do wglądu:

oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
dokument tożsamości wnioskodawcy

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia jest uzależniona od obszaru prowadzenia działalności i okresu ważności zezwolenia i zawiera się w przedziale od 250,00 do 550,00 zł ( w obszarze powiatu )

Termin i sposób załatwienia:

Wydział wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi:

 • Zezwolenie wydaje w zależności od zasięgu przewozów i siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:Zezwolenia wydaje się do dnia 31.12.2018r.
  - wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na obszar gminy,
  - starosta - na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
  - burmistrz lub prezydent miasta - na wykonywanie przewozów a liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej
  - burmistrz albo prezydent miasta będącego siedzibą związku międzygminnego - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny
  - marszałek województwa - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa
  - marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy - jeżeli linia komunikacyjnego wykracza poza obszar co najmniej jednego województwa

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-29 08:20:51
Czas publikacji: 2018-01-10 13:52:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych