Inspektor Ochrony Danych 

 
 

Zgodnie z art. art. 37 ust. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) informuję, iż:

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Oławie jest Monika Dewerenda.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
Pokój 406, IV piętro
tel. 71 301 15 33
adres e-mail: iod@starostwo.olawa.pl

Do pobrania:

 

 

Liczba odwiedzin : 372
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-05-24 10:15:03
Czas publikacji: 2018-07-26 10:24:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych