Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie

Postanowienie Nr 22/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Marek Zdzisław Szponar)

2019-03-05 10:19:00
Informacja

Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Oławie

Zestawienie wyników głosowania i podziału manndatów w okręgu wyborczym nr 1

Zestawienie wyników głosowania i podziału manndatów w okręgu wyborczym nr 2

Zestawienie wyników głosowania i podziału manndatów w okręgu wyborczym nr 3

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Oławskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

2018-10-23 10:31:07
Obwieszczenie

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-03 06:54:40
Obwieszczenie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Oławie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-03 06:51:51
Komunikat

K O M U N I K A T
Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie
z dnia 10 września 2018 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

Powiatowa Komisja Wyborcza w Oławie
podaje do  publicznej wiadomości 
następujące informacje

I. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie:

Przewodnicząca

Anna Ostrowska

Zastępca Przewodniczącego

Aneta Słabicka

Członkowie:

Monika Juzyszyn
Rafał Kopacz
Jolanta Olejniczenko
Barbara Rodziewicz
Maciej Trembecki
Agata Tukaj-Kruk
Eugeniusz Walków
Krystyna Zdrenka

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie:

Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, budynek A, pok. 12, tel. 71  301 15 54 – czynny w godzinach dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej.

II. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Oławie, w celu  przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Oławskiego:

1) 11 września 2018 r. – od 14:00 do 15:30
2) 12 września 2018 r. – od 14:00 do 17:00
3) 13 września 2018 r. – od 13:00 do 16:00
4) 14 września 2018 r. – od 10:00 do 12:00  i od 18:00 do 20:00
5) 15 września 2018 r. – od 9:00  do 12:00
6) 17 września 2018 r. – od 15:00 do 24:00

Przewodnicząca
Powiatowej Komisji Wyborczej
Anna Ostrowska

Do pobrania:

2018-09-11 09:12:21
Uchwała

2018-09-11 09:11:42
Uchwała

2018-09-11 09:11:06
Postanowienie

2018-09-10 17:36:11
Obwieszczenie

2018-09-10 17:35:19
Informacja

2018-09-10 17:34:37
Rozporządzenie

2018-09-10 17:33:38
Zarządzenie

2018-09-10 17:32:40
10 20 30 40 50 Wyników