Kierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej 

 
 

Miejsce załątwienia sprawy

Wydział Komunikacji - II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20

Kto może załątwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu.

Organ rejestrujący wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku:

  1. braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
  2. utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o skierowaniu na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu wynosi 10 zł

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Oławie Nr 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skierowanie na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.).

 

 

Liczba odwiedzin : 1325
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:42:52
Czas publikacji: 2018-01-10 13:51:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych