Wtórnk karty pojazdu 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek skałada właściciel pojazdu lub pełnomocnik

Wymagane dokumenty:

W przypadku, gdy w karcie pojazdu brak wolnych miejsc na dokonanie wpisów:

1. wniosek o wydanie nowej karty pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy,
2. dotychczasowa karta pojazdu,
3. dowód rejestracyjny.

W przypadku utraty karty pojazdu:

1. wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
2. dowód rejestracyjny,
3. oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zniszczenia karty pojazdu:

1. wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
2. dowód rejestracyjny,
3. dotychczasowa karta pojazdu

W przypadku utarty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

1. wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
2. pisemna informacja wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu:

1. wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
2. dowód rejestracyjny,
3. zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zgubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
4. stosowne oświadczenie o zgubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC.

Opłata:

75,00 zł. - karta pojazdu
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu (E)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załątwienia to ok. 15 minut

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przekładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 451)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 457).

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 3216
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:39:47
Czas publikacji: 2018-03-01 10:46:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych