Wtórnik dowodu rejestracyjnego 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego:

1. wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego,
4. oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego:

1. wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC

Opłaty:

54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł pozwolenie czasowe
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 25 minut

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Na okres do wydania dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Do pobrania:

 
 

Liczba odwiedzin : 2241
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:47:23
Czas publikacji: 2018-03-01 08:52:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych