Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego,
  2. dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualna polisa OC

Opłaty:

54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł pozwolenie czasowe
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 25 minut

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Na okres do wydania dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Do pobrania:

 
 

Liczba odwiedzin : 7750
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:48:20
Czas publikacji: 2018-03-01 08:54:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych