Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję,
  2. pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,
  3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualna polisa OC

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 10 minut

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 2268
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:49:37
Czas publikacji: 2018-03-01 08:58:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych